2313307824 & 2313307275

gnathomed@gpapanikolaou.gr

Λεωφ. Παπανικολάου

Πυλαία-Χορτιάτης 570 10

ΟΓΚΟΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η Πανεπιστημιακή Κλινική της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΣΓΠΧ)  του ΑΠΘ αντιμετωπίζει ασθενείς με παθολογικές καταστάσεις που αφορούν τη στοματική και γναθοπροσωπική περιοχή, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. Οι ασθενείς αυτοί, προσέρχονται στην Κλινική είτε μόνοι τους, είτε συχνότερα μετά από παραπομπή του γενικού οδοντιάτρου, του στοματολόγου, του ΩΡΛ ή άλλων ειδικοτήτων. 
Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι τόσο καλοήθεις (θηλώματα, ινώματα, κοκκιώματα, επουλίδες, λιπώματα, νευρινώματα, βλεννοκύστεις, καλοήθεις όγκοι παρωτίδων κ.α) όσο και κακοήθεις και συγκεκριμένα μπορεί να αφορούν ογκίδια, μορφώματα, εξελκώσεις, διαβρώσεις ή γενικευμένες βλάβες στο βλεννογόνο του στόματος που δεν παρουσιάζουν εικόνα επούλωσης ή βελτίωσης ή μπορεί να έχουν ταχεία εξέλιξη. 
Ο καρκίνος του στόματος επιδημιολογικά εμφανίζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια και έφτασε να αποτελεί μία από τις συνηθέστερες μορφές κακοήθειας παγκοσμίως, με σχεδόν 500000 νέα περιστατικά παγκοσμίως κάθε χρόνο. Κατέχει έτσι την 11η θέση στην παγκόσμια συχνότητα εμφάνισης καρκίνου. Τα ηλικιακά όρια εμφάνισής του καρκίνου έχουν επίσης μειωθεί δραματικά. 

Η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του στόματος αποτελεί το πλακώδες (ή ακανθοκυτταρικό) καρκίνωμα, με το ποσοστό να αγγίζει το 90%.
Οι συνηθέστερες θέσεις εντόπισης αφορούν τόσο τα μαλακά μόρια της στοματικής κοιλότητας όπως είναι η γλώσσα, το έδαφος του στόματος, οι παρειές, η υπερώα, ο στοματοφάρυγγας καθώς και τα σκληρά μόρια  δηλαδή τα οστά των γνάθων.
Μπορεί επίσης να αφορούν όγκους των σιελογόνων αδένων και συγκεκριμένα της παρωτίδας, του υπογνάθιου αδένα, του υπογλώσσιου αδένα ή των ελασσόνων σιελογόνων αδένων.
Τέλος, ογκόμορφες αλλοιώσεις μπορεί να εμφανιστούν και στην περιοχή του δέρματος του προσώπου και του τραχήλου και συγκεκριμένα στις παρειές, στη μύτη, στα χείλη, στο τριχωτό της κεφαλής και στο πτερύγιο του ωτός, ως συνέπεια μακροχρόνιας έκθεσης αυτών των περιοχών στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα συνηθέστερα αίτια αποτελούν το κάπνισμα, η συχνή κατανάλωση αλκοόλ, η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η παρατεταμένη και μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο, η γονιδιακή προδιάθεση, οι χρόνιοι τραυματισμοί, η χρόνια έκθεση σε χημικές- ερεθιστικές ουσίες. Επιπλέον, ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων, αυξάνει περίσσοτερο την πιθανότητα εμφάνισης κακοήθειας. Ακόμη η μετάσταση από άλλα όργανα όπως ο μαστός, οι πνεύμονες και ο προστάτης αποτελούν ακόμη ένα  αίτιο εμφάνισης καρκίνου στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου.

Επειδή η Πανεπιστημιακή Κλινική της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ αποτελεί Ειδικό Κέντρο "Χειρουργικής Θεραπείας και Αποκατάστασης Καρκίνου της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής" και επιπλέον καλύπτει γεωγραφικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε σε ετήσια βάση πληθώρα ογκολογικών ασθενών.

Η προσέγγιση ενός ασθενούς που προσέρχεται στην κλινική μας με μία ύποπτη βλάβη στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου γίνεται ως εξής: 
1.   Αρχικά ο ασθενής εξετάζεται κλινικά στα εξωτερικά μας ιατρεία στα οποία ελέγχεται λεπτομερώς η περιοχή του στόματος- κεφαλής και τραχήλου
2.   Καταγράφοντας το πλήρες ατομικό ιατρικό ιστορικό του, πιθανές συνυπάρχουσες παθήσεις καθώς και τα φάρμακα που λαμβάνει  συντάσσεται ατομικός φάκελος του ασθενούς.
3.   Κατόπιν, δίνονται απεικονιστικές εξετάσεις και προγραμματίζεται βιοψία της βλάβης σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα

Μόλις προσδιοριστεί ο τύπος και η έκταση της βλάβης, ο ασθενής θα υποβληθεί σε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:
-    Καλοήθεις βλάβες:  Υπό Γενική ή τοπική αναισθησία, εκτομή της βλάβης και αποκατάσταση.
-    Κακοήθεις βλάβες:
o    Ο ασθενής αφού σταδιοποιηθεί πλήρως με Αξονική ή Μαγνητική τομογραφία  σπλαχνικού καρκίνου και τραχήλου και με PET – CT(ειδική εξέταση διενεργούμενη από τμήμα πυρηνικής ιατρικής), θα συζητηθεί στο ογκολογικό συμβούλιο όπου  θα αξιολογηθεί και θα λάβει εξατομικευμένα το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας πάντοτε με την τήρηση των διεθνών πρωτοκόλλων και το οποίο σχετίζεται  τόσο με το είδος και την έκταση της βλάβης όσο και με τη φυσική κατάσταση του ασθενούς.

o    Σε περίπτωση απόφασης χειρουργικής αντιμετώπισης:
•    Πολύ συχνά ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου δίνει μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες του τραχήλου. Επομένως, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (ΝCCN), πέρα από την εκτομή της βλάβης πραγματοποιείται και λεμφαδενικός καθαρισμός της περιοχής του τραχήλου.
•    Ακολουθεί η αποκατάσταση του ελλείμματος είτε με άμεση συρραφή της βλάβης, είτε με τοπικοπεριοχικούς κρημνούς, είτε με ελεύθερους αγγειούμενους κρημνούς από δότριες περιοχές του σώματος. Αυτοί αποτελούν σήμερα  το gold standard σε ότι αφορά την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων μετά από εκτομή όγκων στη στοματική και γναθοπροσωπική περιοχή.

o    Μετά το χειρουργείο επαναξιολογείται ο ασθενής στο  ογκολογικό συμβούλιο, όπου θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες το είδος των συμπληρωματικών θεραπειών που θα πρέπει να λάβει. Αυτές είναι η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία ή η ανοσοθεραπεία. 

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ακολουθεί τακτική παρακολούθηση του ασθενούς στα εξωτερικά ιατρεία, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με κλινική εξέταση και απεικονιστικούς ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό διαγιγνώσκεται έγκαιρα είτε η υποτροπή της νόσου, είτε ένας δεύτερος πρωτοπαθής όγκος.

Οι ασθενείς που βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο νόσου ή πάσχουν από βαρείες συνοδές παθήσεις που καθιστούν υψηλότατου ρίσκου την Χειρουργική αντιμετώπιση υπό γενική αναισθησία, αξιολογούνται στο Ογκολογικό συμβούλιο και λαμβάνουν την αναγκαία μη χειρουργική θεραπεία.